ÚČETNICTVÍ - MZDY - DANĚ
Ing. Vlasta Karafiátová

- daňový poradce ev.č. 1831

Ceník za služby

Naše služby využívají zejména klienti, kteří mají zájem přenechat administrativu spojenou s účetnictvím profesionálům v dané oblasti a mohou se sami věnovat své podnikatelské činnosti. Přebíráme na sebe odpovědnost za správné vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání. Uvedené ceny za poskytované služby jsou orientační. Podkladem pro stanovení cen je množství dokladů, složitost účetních případů a rozsah požadovaných služeb. V případě Vašeho zájmu pro Vás připravíme nezávaznou kalkulaci dle konkrétních potřeb a požadavků.

Účetnictví
25,- Kč/ řádek v účetním deníku, minimálně však paušál 3.000,- Kč měsíčně (neplátce DPH)
30,- Kč/řádek v účetním deníku, minimálně však paušál 4.000,- Kč měsíčně (plátce DPH)
Daňová evidence
25,- Kč/řádek v peněžním deníku, minimálně však paušál 1.500,- Kč měsíčně (neplátce DPH)
30,- Kč/řádek v peněžním deníku, minimálně však 2.000,- Kč měsíčně (plátce DPH)
DPH
Přiznání k DPH od 300,- Kč (měsíčně)
Kontrolní hlášení k DPH od 300,- Kč (měsíčně)
Přiznání k dani z příjmů právnických osob + roční účetní výkazy
od 6.000,- Kč (dle složitosti, rozsahu účetnictví a obratu)
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
poplatníci s příjmy dle §7 ZDP od 4.000,- Kč
poplatníci s příjmy dle §6 ZDP, §9 ZDP od 2.000,- Kč
Přehledy pro OSSZ a ZP 1.000,- Kč
 
Zpracování mezd a personální agendy 1-5 zaměstnanců
250,- Kč výpočet mzdy zaměstnance / (měsíčně)
více než 6 zaměstnanců
200,- Kč výpočet mzdy zaměstnance / (měsíčně)
100,- Kč dohoda o provedení práce / (měsíčně)
200,- Kč přihláška, odhláška zaměstnance
200 ,- Kč sepsání pracovní smlouvy
350,- Kč mzdový list, ELDP, zúčtování daně (ročně)
 
Vyúčtování daně ze závislé činnosti 1.000,- Kč
Vyúčtování daně vybírané srážkou 1.000,- Kč
 
Přiznání k dani silniční
1 vozidlo 200,- Kč, minimálně však 500,- Kč za daňové přiznání
Přiznání k dani z nemovitých věcí
1 list 300,- Kč, minimálně však 2.500,- Kč za daňové přiznání
Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 2.000,- Kč
 
Daňové poradenství, konzultace,
stanoviska
1.000,- Kč za každou
započatou hodinu
Odklad daňového přiznání
pro fyzické osoby (do 30.6.)
od 6.000,- Kč *
Odklad daňového přiznání
pro právnické osoby (do 30.6.)
od 15.000,- Kč *
Zastupování na úřadech
(FÚ, OSSZ, ZP apod.)
700,- Kč/hod.
Statistické výkazy od 500,- Kč (dle rozsahu)
* Zpracování přiznání DPFO a DPPO zahrnuje též kontrolu účetnictví a posouzení správnosti zaúčtování všech významných účetních případů.

Ostatní výkony výše neuvedené - ceny dalších úkonů jsou stanoveny po vzájemné dohodě

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Kontakt

Štrossova 291
53003 Pardubice

Mapa

tel.: 466614017
mobil: 606602120
e-m@il: info@karafiatova.cz

Web je přístupný podle pravidel pro tvorbu přístupného webu Blind friendly

© Copyright 2012 - 2018 Adam KarafiátValid XHTML 1.0 Transitional